Alle kerkdiensten afgelast

Afgelopen donderdag heeft de regering, op advies van het RIVM besloten, om samenkomsten van meer dan honderd personen af te gelasten.

Naar aanleiding hiervan heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen besloten tot eind maart geen kerkdiensten te houden.Dit is een besluit dat wij, gegeven de ernst van de situatie, van harte onderschrijven.

Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. Wij wijzen U erop dat Ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de PKN zondag 15 maart een korte meditatie leidt. Een meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan.
Deze meditatie zal plaatsvinden vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en wordt uitgezonden op NPO 2 door de EO. Aanvang van de uitzending is 9.20 uur.

Voor de volledigheid, Hoogeveen Zingt van zondagavond 15 maart gaat ook niet door. Verder zijn er, voor zover bekend tot eind maart, in onze wijkgemeente alleen kleine bijeenkomsten. Conform de huidige situatie en de genomen maatregelen kunnen deze wel door gaan. Het aantal bezoekers zal mogelijk lager zijn, omdat we voorzichtiger worden.

Hierbij het verzoek of u ook anderen wilt informeren.

De huidige situatie vraagt om alertheid. Tevens bepaald het ons weer bij de broosheid van ons bestaan, maar we weten ons gedragen in Gods Vaderhand. Laten wij bidden voor allen die getroffen worden door dit virus, maar ook voor allen die een verantwoordelijkheid dragen in de bestrijding. In het bijzonder de overheid en de mensen van het RIVM.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Centrum,

Wim Warrink, Albert Vijge
praeses scriba

| in geen .