Diensten live meekijken via internet

Hier kunt u de links zien waar u op kunt klikken om de dienst live mee te kijken of om de dienst later terug te kijken.

Zondag 5 april: ds. J. Snaterse
Thema : ‘ Vertrouwd met ziekte ‘

De diaconale collecte is deze zondag voor de HVD, door hen worden belangrijke wijkcontacten onderhouden.
Uw collectegeld kunt u overmaken op:
NL 03 RABO 03737 12 677 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Hoogeveen
Vermeld : ‘ wijkcontactwerk’

Zondag 29 maart: ds. J. Snaterse
(helaas is deze dienst door technische problemen niet live uitgezonden maar wel hier terug te zien)

Zondag 22 maart: ds. J Snaterse

 

 

| in geen .