GZB-dagboek 2021: Een handvol koren

Een handvol koren – Een dagboek voor jong en oud!

Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders!

Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in deze onzekere tijd waarin we nu leven.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te
lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is ’Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U
koopt niet alleen een mooi dagboekje maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB.

In Hoogeveen steunen we het werk van Leendert en Nelleke Wolters in Praag, dus des te meer boekjes er verkocht worden des te hoger is het bedrag dat we kunnen overmaken
op hun rekening.
Helpt u mee?
Bij interesse kunt u tot 27 november het dagboekje bestellen
via grotekerk@pknhoogeveen.nl.

| in geen .