Update gang van zaken mbt het Coronavirus

Beste broeder en/of zuster.

Als gevolg van verdere ontwikkeling met betrekking tot het Coronavirus, heeft de kerkenraad van onze wijkgemeente een aantal besluiten genomen:

  • Vanaf heden zijn er geen activiteiten meer in de Haven tot en met 7 april. De Haven is gesloten.
  • Het gepland afscheid van ons organistenechtpaar (4 en 5 april a.s.) gaat niet door. Dit afscheid zal DV op een later moment plaatsvinden.
  • De paasmaaltijd voor onze ouderen, op 7 april gaat niet door.
  • Er worden (tijdelijk) geen pastorale bezoeken meer afgelegd. Hiervan kan worden afgeweken in geval van ernstige ziekte en/of overlijden. Dit ter beoordeling aan de predikant en na toestemming gemeentelid, c.q. familie.
  • Zodra er wijzigingen in het overheidsbeleid zijn, die ons als wijkgemeente raken, zullen wij u hierover informeren. Ook is het goed om de site van de Grote Kerk te volgen.

Niet iedereen heeft een mailadres. En niet van iedereen die wel een mailadres heeft, is de kerkenraad op de hoogte. Daarom het dringende verzoek om zoveel mogelijk uw broeders en zusters te informeren. Als u een mailadres door wilt geven, wilt u dat via de scriba doen?

Het zijn verwarrende tijden, de ontwikkelingen gaan snel en zo zegt de minister-president, het einde is nog niet inzicht. Wij hebben in het moderamen psalm 121 gelezen;” vanwaar zal mijn hulp komen. Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde heeft geschapen. Onze Bewaarder sluimert noch slaapt!”

Dit is ons vertrouwen. Laten we vooral Zijn Naam aanroepen. Er zijn verschillende initiatieven daartoe, laten we als wijkgemeente ons aansluiten bij de grote stroom wereldwijde bidders. Onze God is een hoorder van gebeden!

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Centrum,

Wim Warrink Albert Vijge

praeses scriba

| in geen .