Gebedsontmoeting

Elke vrijdagavond is er van 19:00 tot ongeveer 19:45 uur Gebedsontmoeting in De Haven.

De Heere Jezus heeft in Zijn Woord gezegd: “Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20). Dat is heel fijn om met elkaar te beleven!

Samen bidden versterkt je persoonlijk geloof. Maar het vergroot ook het medeleven met en de interesse voor elkaar, voor de kerk en voor de wereld waarin we leven. Daarom komt elke vrijdagavond een groep van 7 tot 14 gemeenteleden bij elkaar in De Haven.

We bidden en danken de Heere God voor allerlei dingen. Of het nu persoonlijk of wereldwijd is, om grote of kleine zaken gaat, over mensen van ver of dichtbij, over eigen (wijk)gemeente of vervolgde kerk, het maakt niet uit. We mogen onze zorgen, noden en dankbaarheid bij Hem brengen. Zijn liefde is voor iedereen!

De Gebedsontmoeting wordt geleid door iemand van het gebedsteam en verloopt ongeveer als volgt:

  • we zingen samen een lied;
  • de leider bidt dan om de leiding van de Heilige Geest over de ontmoeting;
  • de leider leest een stukje uit de Bijbel en licht dat toe of we praten er nog even over door;
  • we zingen nog een lied;
  • we bespreken de gebedspunten. De pastoraal werkers mailen wekelijks gebedspunten, in de Kerkentrommel staat veel en ook de aanwezigen brengen vaak punten in;
  • dan volgt het gebedsmoment: iedereen mag hardop bidden, maar dat is niet verplicht, ook stille meebidders zijn hard nodig. De leider sluit de gebeden af;
  • we zingen samen nog een lied;
  • we sluiten meestal af met staande (voor zover mogelijk) het gezamenlijk hardop bidden van het Onze Vader.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te komen bidden. Stil of hardop, samen bidden tot eer van God en tot opbouw van de gemeente is een geweldige (nood)zaak!

Het is mogelijk om voor iets of iemand te (laten) bidden of danken. Ook is het mogelijk om gebedspunten in te dienen door die mailen naar gebed@grotekerk.net, maar het is natuurlijk is nog fijner als je zelf komt meebidden. Van harte welkom!

Het gebedsteam bestaat momenteel uit Wim Warrink, Henk Lovers en Hester Haar.