Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de gebouwen en de financiën van de hervormde gemeente. De kerkrentmeesters verkrijgen de benodigde geldmiddelen uit vrijwillige bijdragen, collecten, jaarlijkse terugkerende acties zoals de jaarlijkse bazar en incidentele acties, zoals het werk van de Havengroep, die zich inzet voor de renovatie van De Haven.

Ook willen we u wijzen op de mogelijkheid om de kerk te ondersteunen door het doen van legaten. Zo kunt u niet alleen tijdens uw leven, maar ook na overlijden de kerk financieel steunen. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters of informeren bij de notaris.