Openbare geloofsbelijdenis

Als iemand openbare belijdenis van het geloof aflegt, verklaart hij of zij te geloven in God de Vader, in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, en in de Heilige Geest. Tevens verklaart diegene te willen strijden tegen de zonde, Jezus te volgen, van Hem te getuigen en aan Zijn koninkrijk te werken. Daarbij belooft hij of zij trouw de kerkdiensten te bezoeken, te volharden in het bidden en het lezen van de Bijbel en met zijn of haar talenten mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus.

Wanneer iemand openbare belijdenis van het geloof aflegt, wordt aan diegene de Heilige Doop bediend indien hij of zij niet als kind is gedoopt. Voor degenen die als kind wel de Heilige Doop hebben ontvangen, is de openbare geloofsbelijdenis een bevestiging van hun doop als kind.

Na het afleggen van openbare geloofsbelijdenis wordt iemand belijdend lid van de kerk en krijgt hij of zij toegang tot het Heilig Avondmaal.

Verlang je ernaar om in het openbaar belijdenis te doen van het geloof, dan word je verzocht belijdeniscatechisatie te volgen. Voor meer informatie en opgave voor belijdeniscatechese kun je contact opnemen met de kerkenraad via de scriba.

Lees het Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis voor uitgebreidere informatie.