Jeugdraad

Het jeugdwerk heeft als doel om kinderen en jongeren te bewaren bij het Evangelie en de Gemeente van Christus en hen aan de hand van het Woord van God toe te rusten, om als christen hun plaats in de kerk en de samenleving in te nemen.

De taak van de jeugdraad is om het jeugdwerk te stimuleren en coördineren. De jeugdraad vormt daarin de verbindende schakel tussen de kerkenraad en het jeugdwerk.

De jeugdraad bestaat uit de predikant, de jeugdambtsdragers en de vertegenwoordigers vanuit het jeugdwerk, zoals de kinderkerk en de clubs.