Kerkenraad

De wijkkerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Centrum bestaat uit 21 ambtsdragers: de predikant, 9 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester, en 9 diakenen.

De ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor alle leden van de wijkgemeente. De ouderling-kerkrentmeesters behartigen samen met de andere kerkrentmeesters de materiële belangen van de gemeente. De diakenen richten zich op de dienst aan mensen in nood, dichtbij en ver weg. Samen met de wijkpredikant vormen zij samen de wijkkerkenraad.

De wijkkerkenraad vaardigt ambtsdragers af naar de meerdere vergaderingen zoals de Algemene Kerkenraad (AK), het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Hoogeveen, en de Classis (regionale kerkvergadering).

De kerkenraad dient de wijkgemeente als geheel en geeft richting aan allerlei aspecten van het gemeentewerk, zoals toerusting, evangelisatie, zorg voor ouderen en het jeugdwerk.