Gemeenteavond maandag 10 oktober

De onderwerpen zullen zijn :

 • Focus traject — u zult horen en wellicht ontdekken, dat ook wanneer u nooit over uw eigen geloof kon spreken (of spreekt), u dit op een heel natuurlijke wijze aanleert in een Focus kring .
  Jaap van den Born van de IZB praat u bij over de eerste ontmoetingen !
 • Interne aanpassingen in de Grote Kerk. Alle seinen staan (haast) op groen.
  U wordt bijgepraat door ouderling – kerkrentmeester Dick van Slochteren
 • Dominee Snaterse vertelt u iets over de praktijkervaringen over de laatste wens van een overledene met betrekking tot zijn of haar uitvaart

PAUZE

 • Informatie over het aanstaande beroepingswerk door de voorzitter van de kerkenraad, ouderling Martin Weismann .
 • U krijgt gelegenheid mee te denken over de profielschets van de te beroepen  predikant.
 • Mogelijk is er nog tijd om van u te horen, wat er bij u leeft.
  U kunt dat vóór 9 oktober ook kenbaar maken aan de scriba

Gestreefd wordt naar een eindtijd van 21.30uur

IEC-zangdienst in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen

Op 2 oktober a.s. is er een na een lange periode eindelijk weer een IEC-zangdienst.
Locatie : Hoofdstraatkerk in Hoogeveen
lineke.grevers@live.nl
Aanvang om 19.00 uur.

Het thema is : ‘Een thuis bieden’

De voorganger is Ernst-Paul Paans uit Hoogeveen
m.m.v. het Interkerkelijk Koor Edoza uit Sneek o.l.v. dirigent Jan Hibma
Het koor zingt voor de dienst nog een aantal liederen.
De organist is Harm Hoeve uit Rouveen

Er worden wel twee collectes gehouden voor de onkosten.

Namens de IEC- Hoogeveen bent U van harte welkom en neem familie, vrienden, buren en kennissen ook mee.
ACR Kuipers IEC-Hoogeveen.

Lees verder →

Inschrijven Focus traject

Een IZB-Focustraject is een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen (naar het hart van de gemeente en naar ons eigen hart) en een beweging naar buiten.
Er zullen kringen van maximaal 8 personen gevormd worden, deze kring komt een keer per drie weken bij elkaar om aan de hand van Focusmateriaal in te gaan op de volgende onderwerpen:
– Ont-moeten (over rust en verdieping vinden als Jezus centraal staat)
– Verwondering (over wat God al in de gemeente doet en schenkt)
– Verlegenheid (om het geloof handen en voeten te geven)
– Verlangen (om dichtbij Jezus te leven)
– Verwachting (dat God zelf instaat voor zijn werk)
– De kracht van gebed
– Onverhoorde gebeden
– Luisterend bidden

Doelstellingen en verlangen van het IZB-Focustraject
– Wij komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus.
– wij beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met de praktijk van ons dagelijks leven.
– wij ons leven meer delen met mensen die Jezus niet kennen.
– Wij gemeenten zijn waarin leden betrokken zijn op elkaars dagelijks leven en waarin open met elkaar gesproken wordt over ons geloof.
– Wij gemeenten zijn waarin leden toegerust worden om het geloof en hun dagelijkse leven met elkaar te verbinden.
– Wij gemeenten zijn die naar buiten zijn gericht, die actief, open en uitnodigend hun leven delen met buurt, dorp en stad.

Schrijf je in:

Naam:

Leeftijd:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Op deze dagen kan ik niet:

Ik zit liever in een ochtendkringDe kring kan bij mij gehouden wordenIk eet graag met de kring samenIk heb vervoer nodig voor en na de kring

Diensten live meekijken via internet

Hier kunt u de links zien waar u op kunt klikken om de dienst live mee te kijken of om de dienst later terug te kijken.

Zondagochtend 2 oktober: ds. J. Snaterse
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Diaconie: lokale projecten
2. Kerk en Israël
3. Instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 2 oktober september”.

Zondagmiddag 2 oktober: ds. H.B. de Knijff (Wilsum)
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Diaconie: lokale projecten
2. Kerk en Israël
3. Instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 2 oktober september”.

Zondagochtend 25 september: ds. J. Snaterse (Viering Heilig Avondmaal)
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Avondmaalscollecte: Noodfonds Diaconaal Platform
2. Vredeswerk
3. Instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 25 september”.

Zondagmiddag 25 september: ds. J. Snaterse (Viering Heilig Avondmaal)
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Avondmaalscollecte: Noodfonds Diaconaal Platform
2. Vredeswerk
3. Instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 25 september”.

Lees verder →

Digitale collecte

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store


en de App herkennen aan het volgende logo:

U kunt ook met de telefoon de juiste onderstaande QR-code scannen:

 

← Oudere berichten