Diensten live meekijken via internet

Hier kunt u de links zien waar u op kunt klikken om de dienst live mee te kijken of om de dienst later terug te kijken (reguliere middagdiensten worden niet meer gestreamd maar zijn wel via de kerk-tv te volgen).

Zondagochtend 22 januari: ds. J. Snaterse (Viering Heilig Avondmaal)
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Diaconie: wijkkassen
2. Missionair werk: Een kerk van betekenis
3. Instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 22 januari”.

Zondagochtend 15 januari: ds. J. Snaterse
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Diaconie: lokale projecten
2. Bloemen
3. Instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 15 januari”.

Lees verder →

Zangdienst 5 februari 2023

Op zondag 5 februari 2023 houdt de IEC een zangdienst in de Grote Kerk met The Country Trailband.
Deze band is landelijk bekend en is regelmatig via de radio te horen en ook op de televisie te zien.
Er is veel samenzang met de band met bekende liederen.
Er worden wel twee collectes gehouden voor de onkosten.
Namens de IEC- Hoogeveen bent U van harte welkom en neem familie, vrienden, buren en kennissen ook mee.

In the eye of the storm | Country Trail Band – YouTube
Country Trail Band – Ik wil zingen van mijn Heiland – YouTube

 

Focus kringen

Zit jij (nog) niet in een focuskring maar ben je wel benieuwd hoe het Focustraject er uit ziet?

Er liggen een aantal focusboekjes achter in de kerk. Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem er dan gerust eentje mee.

Inschrijven Focus traject

Een IZB-Focustraject is een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen (naar het hart van de gemeente en naar ons eigen hart) en een beweging naar buiten.
Er zullen kringen van maximaal 8 personen gevormd worden, deze kring komt een keer per drie weken bij elkaar om aan de hand van Focusmateriaal in te gaan op de volgende onderwerpen:
– Ont-moeten (over rust en verdieping vinden als Jezus centraal staat)
– Verwondering (over wat God al in de gemeente doet en schenkt)
– Verlegenheid (om het geloof handen en voeten te geven)
– Verlangen (om dichtbij Jezus te leven)
– Verwachting (dat God zelf instaat voor zijn werk)
– De kracht van gebed
– Onverhoorde gebeden
– Luisterend bidden

Doelstellingen en verlangen van het IZB-Focustraject
– Wij komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus.
– wij beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met de praktijk van ons dagelijks leven.
– wij ons leven meer delen met mensen die Jezus niet kennen.
– Wij gemeenten zijn waarin leden betrokken zijn op elkaars dagelijks leven en waarin open met elkaar gesproken wordt over ons geloof.
– Wij gemeenten zijn waarin leden toegerust worden om het geloof en hun dagelijkse leven met elkaar te verbinden.
– Wij gemeenten zijn die naar buiten zijn gericht, die actief, open en uitnodigend hun leven delen met buurt, dorp en stad.

Schrijf je in:

Naam:

Leeftijd:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Op deze dagen kan ik niet:

Ik zit liever in een ochtendkringDe kring kan bij mij gehouden wordenIk eet graag met de kring samenIk heb vervoer nodig voor en na de kring

Digitale collecte

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store


en de App herkennen aan het volgende logo:

U kunt ook met de telefoon de juiste onderstaande QR-code scannen:

 

← Oudere berichten