Vakantiegeld Project zomer 2023

leden van:

  • – de Christelijk Gereformeerde Kerk
  • – de Vrijgemaakt Geref. Kerk
  • – de Katholieke kerk
  • – de Protestantse Gemeente   
     

 

willen anderen in Hoogeveen, die het financieel moeilijk hebben, iets extra’s geven.

Iedereen telt mee!!

Het Vakantiegeldproject kent daarom ‘gevers’ en ‘aanvragers’.

Wilt u gever zijn dan vragen we u een klein deel van uw ‘vakantiegeld’ te schenken. Bv. 2 á 3 % van uw netto vakantiegeld, als dat haalbaar is, maar we benadrukken dat iedere bijdrage van harte welkom is.

Uw gift is aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

We willen heel graag dat iedereen dit jaar (weer) mee doet om het Vakantiegeldproject samen delen voor alle aanvragers – en toch ook voor ons zelf? – tot een succes te maken.

We hopen zo, ook in de zomer van 2023 , er blijk van te geven onze naaste te zien.

Wilt u uw gift 2022 vóór maandag 12 juni a.s. overmaken naar bankrekeningnummer

NL03 RAB

O 0373.7127.74  t.n.v. Diaconie PG Hoogeveen inz. Vakantiegeldproject 

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gift goed terecht komt.

Ieder jaar zijn er meer aanvragers; wilt u andere mogelijke gevers ook enthousiast maken?

Mensen met een lage uitkering en/of een laag inkomen, die het financieel zwaar hebben, kunnen een ‘bijdrage’ aanvragen door het invullen van de deelnamestrook. U bent dan aanvrager.

Klik hier om het deelnameformulier te downloaden

 

Diensten live meekijken via internet

Hier kunt u de links zien waar u op kunt klikken om de dienst live mee te kijken of om de dienst later terug te kijken (reguliere middagdiensten worden niet meer gestreamd maar zijn wel via de kerk-tv te volgen).

Zondag 18 juni: ds. J. Snaterse (Heilig Avondmaal)
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Diaconie: Schuldhulpmaatje
2. Plaatselijk wijkwerk
3. Instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 18 juni”.

Zondag 11 juni: ds. J. Snaterse
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Diaconie: wijkcontactwerk
2. Evangelisatie
3. Instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 11 juni”.

Zondag 4 juni: ds. H.B. van der Knijf (Wilsum)
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Diaconie: Vakantiegeld samen delen
2. Diaconaal platform
3. Instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 4 juni”.

Zondag 4 juni: Hoogeveen Zingt
M.m.v. Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld en sopraan Judith Sportel.

Lees verder →

Focus kringen

Zit jij (nog) niet in een focuskring maar ben je wel benieuwd hoe het Focustraject er uit ziet?

Er liggen een aantal focusboekjes achter in de kerk. Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem er dan gerust eentje mee.

Inschrijven Focus traject

Een IZB-Focustraject is een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen (naar het hart van de gemeente en naar ons eigen hart) en een beweging naar buiten.
Er zullen kringen van maximaal 8 personen gevormd worden, deze kring komt een keer per drie weken bij elkaar om aan de hand van Focusmateriaal in te gaan op de volgende onderwerpen:
– Ont-moeten (over rust en verdieping vinden als Jezus centraal staat)
– Verwondering (over wat God al in de gemeente doet en schenkt)
– Verlegenheid (om het geloof handen en voeten te geven)
– Verlangen (om dichtbij Jezus te leven)
– Verwachting (dat God zelf instaat voor zijn werk)
– De kracht van gebed
– Onverhoorde gebeden
– Luisterend bidden

Doelstellingen en verlangen van het IZB-Focustraject
– Wij komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus.
– wij beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met de praktijk van ons dagelijks leven.
– wij ons leven meer delen met mensen die Jezus niet kennen.
– Wij gemeenten zijn waarin leden betrokken zijn op elkaars dagelijks leven en waarin open met elkaar gesproken wordt over ons geloof.
– Wij gemeenten zijn waarin leden toegerust worden om het geloof en hun dagelijkse leven met elkaar te verbinden.
– Wij gemeenten zijn die naar buiten zijn gericht, die actief, open en uitnodigend hun leven delen met buurt, dorp en stad.

Schrijf je in:

Naam:

Leeftijd:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Op deze dagen kan ik niet:

Ik zit liever in een ochtendkringDe kring kan bij mij gehouden wordenIk eet graag met de kring samenIk heb vervoer nodig voor en na de kring

Digitale collecte

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store


en de App herkennen aan het volgende logo:

U kunt ook met de telefoon de juiste onderstaande QR-code scannen:

 

← Oudere berichten