Actie Soep en knieperties

De actie soep en knieperties mogen we gerust een succes noemen. We hadden geen idee waar we aan begonnen. Een actie op deze manier was volledig nieuw binnen onze gemeente en voor ons.

Veel gemeenteleden gaven een bestelling door wat resulteerde in meer dan 150 liter soep en 100 zakjes (1020) knieperties. Het werd een aardige klus die we hadden te klaren. We hebben ons er vol overgave in gestort, zoals we dat vaker doen. Gelukkig kregen we hulp van ervaren knieperties bakkers uit de familie.
Met de nodige zorg maar ook met veel plezier bij het bakken en koken is alles gelukt. Zaterdag 14 november konden de bestellingen worden opgehaald en mocht u uw gift deponeren in het kistje. En wat heeft u gegeven!! De opbrengst van deze actie voor de
fam. Wolters in Praag is geworden € 1.750,-!

Hartelijk dank voor uw giften en de vele hartverwarmende reacties. Hartelijk dank sponsoren en met name Hema Hoogeveen.
Wij mogen blij en enorm dankbaar terugkijken op deze geslaagde actie.
Dineke, Nathalie en Jolanda

Actie Voedselbank van 1 november

 

 

De Voedselbankactie van zondag 1 november heeft het prachtige bedrag van € 1922,50 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank hiervoor!
Het geld zal worden overgemaakt op de rekening van de Voedselbank.

Diaconie Grote Kerk

 

 

Diensten live meekijken via internet

Hier kunt u de links zien waar u op kunt klikken om de dienst live mee te kijken of om de dienst later terug te kijken.

Zondag 13 december: ds. J. Snaterse
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. diaconie t.b.v. Rudolphstichting / PIT-ProRege
2. plaatselijk wijkwerk
3. instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 13 december”.

Zondag 6 december: ds. W.G. Sonnenberg (Ede)
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. diaconie t.b.v. lokale projecten
2. plaatselijk wijkwerk
3. instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 6 december”.

Zondag 29 november: ds. J. Snaterse (Doopdienst)
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Suze en Elle Zwiggelaar
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. diaconie t.b.v. rampenfonds
2. bloemen
3. instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 29 november”.

Zondag 22 november: ds. J. Snaterse

Zondag 15 november: ds. J. Snaterse

Lees verder →

Aanscherping van de coronamaatregelen binnen de kerken van de PGH d.d. 3 november 2020

N.a.v. de persconferentie van 3 november is er een aanscherping van coronamaatregelen binnen de kerken van de PGH.

Lees verder

GZB-dagboek 2021: Een handvol koren

Een handvol koren – Een dagboek voor jong en oud!

Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders!

Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in deze onzekere tijd waarin we nu leven.

Lees verder →

← Oudere berichten