7 april Charis Music uit Dronten in de IEC-zangdienst in de Grote Kerk

Op zondagavond 7 april 2019 zal er in Grote Kerk een IEC-zangdienst worden gehouden.
De dienst wordt georganiseerd door de evangelisatiecommissie van de Grote Kerk.

Spreker : Ds. J. Snaterse uit Hoogeveen.
m.m.v. Charis Music uit Dronten o.l.v. Chiel Naber
Deze groep heeft in de Tamboer met succes twee maal The Passion opgevoerd en is landelijk bekend door radio en tv-optredens.

Het thema van de dienst is : Lijden? Liever niet……
De Schriftlezing is uit Mattheüs 26:36-46.
De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.
Het belooft weer een prachtige dienst te worden.
U bent van harte welkom in deze IEC-zangdienst in de Grote Kerk en neem ook familie buren en vrienden mee.
ACR Kuipers IEC.

Wie is Charis Music?

Lees verder →

Opbrengst actie voedselbank 10 maart

De voedselbankactie van zondag 10 maart heeft het mooie bedrag van € 246,- opgebracht en 6 kratten boodschappen, een heel mooie opbrengst deze keer.

Bij deze willen we namens de Diaconie en de Voedselbank iedereen bedanken voor uw bijdrage.

Pastoraal Team

Sinds september 2018 heeft de wijkgemeente een Pastoraal Team, bestaande uit bezoekbroeders- en zusters, ouderlingen en predikanten.
Het Pastoraal Team wil graag een ieder die daar behoefte aan heeft bijstaan. Dat kan als er geloofsvragen zijn in relatie met de problemen van alledag: werk, gezondheid, ouderdom, relatie enz. Soms krijg je in een bepaalde periode veel voor je kiezen en kan de last mogelijk lichter worden door te delen met een lid van het ” Pastoraal Team “
Heeft u hier behoefte aan, of kent u iemand die deze extra aandacht goed kan gebruiken, geeft het dan door aan de coördinerend ouderling, Martin Weismann. Hij is te bereiken op het volgende – strikt vertrouwelijke – e-mailadres: pastoraalteam@grotekerk.net

Opbrengst actie voedselbank 14 oktober

De inzamelactie voor de voedselbank Hoogeveen van 14 oktober heeft 2 kratten met etenswaren en het mooie bedrag van € 213,- opgebracht. 

Namens de diaconie en de voedselbank bedanken we u voor uw bijdrage.

25 jaar predikant

Op 12 september 1993 werd onze predikant, ds. Koos Snaterse, bevestigd als predikant in Nunspeet. Echter al veel langer zag hij het als een opdracht om het goede nieuws van het Koninkrijk van God, belichaamd in leven en werk van Jezus Christus, overal te verkondigen.
En dat ‘overal’ werd inderdaad in diverse gemeenten in binnen- en buitenland, Meer dan achttien jaar bracht Koos het evangelie in het buitenland, waarvan ruim zes jaar via de Gereformeerde Zendingsbond
(GZB) in Kenia. Zondag 16 september werden Koos en zijn vrouw in het zonnetje gezet, na een mooie dienst, waarin blijdschap en dankbaarheid doorklonken. Na de dienst werden hen twee blijvende herinneringen aangeboden, mogelijk gemaakt met ingezamelde gelden van
gemeenteleden van Hervormde wijkgemeente Centrum.

Wij hopen dat het echtpaar Snaterse de gezondheid gegeven wordt om nog jaren met onze wijkgemeente op te trekken, gezegend met de kracht en de inspiratie van de Geest van God.

Ze zijn aan ons gegeven, de krachten van de Geest,
om daaglijks mee te leven, de liefde allermeest.
Ze zijn aan ons gegeven, Gods’ goedheid en Zijn trouw,
om daaglijks mee te leven, fris als de morgendauw.
Ze zijn aan ons gegeven, de liefde en het geduld,
de blijdschap en de vrede, ja zo wordt God onthuld.

Meer foto’s kunt u bekijken in het fotoalbum

← Oudere berichten