Aktie Voedselbank op zondag 1 november

Zoals u weet organiseert de diaconie jaarlijks meerdere acties voor de Voedselbank.
Door het Coronavirus zijn veel zaken stil komen te liggen.Nu het virus nog steeds onder ons is, zien en horen we via de media dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op de hulp van Voedselbanken.
Daarom wil de diaconie dit keer een beroep op u doen om een financiële bijdrage te geven voor dit doel.

  • Dit kan op 2 manieren:
  • In de kerk staan bij de in- en uitgangen witte kistjes waarin u uw bijdrage kunt doen.
  • Of een bijdrage storten op de rekening van de wijkdiaconie met vermelding “Voedselbank”
    Rekeningnummer: NL56RABO0373712693
    t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen inz. Grote Kerk

 

Van harte aanbevolen!

Aanscherping van de coronamaatregelen binnen de kerken van de PGH

N.a.v. de persconferentie van 13 oktober is er een aanscherping van coronamaatregelen binnen de kerken van de PGH.

Lees verder

Diensten live meekijken via internet

Hier kunt u de links zien waar u op kunt klikken om de dienst live mee te kijken of om de dienst later terug te kijken.

Zondag 25 oktober: ds. W.G. Sonnenberg (Ede)

Zondag 18 oktober: ds. H.C. van der Meulen (Hoogeveen)
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Diaconie
2. GZB ‘luisterend dienen’ [ is nu: ‘Project 10 27’ ]
3. instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen

U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 18 oktober”.

Zondag 11 oktober: ds. J. Snaterse

Zondag 4 oktober: ds. J. Snaterse

Lees verder →

Digitaal collecteren

VRIENDELIJK VERZOEK met betrekking tot het (digitaal) COLLECTEREN

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.

U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de KerkgeldApp :

https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U kunt de link activeren en komt direct in de bundelcollecte terecht.
U kunt hier uw collectegift aan de diaconie, doelcollecte en kerk doen.

U kunt dit op diverse wijzen doen, koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook gebruikt voor het bestellen van collectebonnen) of anoniem een gift doen of op naam en u kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven. Zodra de gegevens zijn ingevuld kunt u de eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen.

Mocht u voorkeur toch gaan naar het zelf overmaken op ons bankrekeningnummer, dan willen we graag dat u dit overmaakt op bankrekeningnummer NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen

U kunt hierbij zelf aangeven waarvoor u de collectegift wilt bestemmen.
Wanneer er niets aangegeven wordt, verdelen we de giften volgens het collecterooster, dus 1/3 bestemd voor Diaconie, 1/3 bestemd voor de doelcollecte en 1/3 bestemd voor de kerk (College van Kerkrentmeesters)

Ook kunt u gebruiken maken van de QR-code:

U kunt via een app (QR-lezer) de code lezen en krijgt dan de keuze om de Kerkgeld app op te starten of een gift te doen via de website..

We verzoeken u allen dit zo breed mogelijk binnen de (wijk-)gemeente bekend
te willen maken en te stimuleren.

 

Namens het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters,

voorzitter John Ettema (diaconie) en voorzitter Jur Stavast (kerkrentmeesters)

Orgelconcerten Niels Adema (verplaatst naar vrijdagavond)

Via een zo genoemde livestream zal organist Niels Adema een uur op drie vrijdagavonden bezielende en inspirerende muziek ten gehore brengen vanuit de Grote Kerk.

Niels Adema komt uit IJsselmuiden en is geboren in Hilversum. Als dirigent en begeleider is hij actief bij verscheidene koren.

Live vanuit de Grote Kerk via kerk-tv en grotekerk.pknhoogeveen.nl.

Vrijdagavond 22 mei, 5 juni en 19 juni om 19.30 uur.
– Thema 22 mei: Muziek met een feestelijk Oranje-/ Bevrijdingstintje. 
   Hier kunt u het concert van 22 mei bekijken
– Thema 5 juni: Nood en verlossing in moeilijke tijden.
   Hier kunt u het concert van 5 juni bekijken
– Thema 19 juni: wordt nog bekend gemaakt
   Hier kunt u het concert van 19 juni bekijken

Een donatie van vijf euro wordt zeer op prijs gesteld om deze concerten mogelijk te maken. 
Graag vermelden “tnv orgelconcert Grote kerk”.

QR code
Via de QR code hier naast kunt u de Kerkgeldapp starten of een gift te doen via de “Openen op deze website”.
Na het klikken op “Openen op deze website”  klikt u op Gift/donatie.

Betalen via de website:
U kunt ook uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

← Oudere berichten