Digitale collecte

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store


en de App herkennen aan het volgende logo:

U kunt ook met de telefoon de juiste onderstaande QR-code scannen:

 

Diensten live meekijken via internet

Hier kunt u de links zien waar u op kunt klikken om de dienst live mee te kijken of om de dienst later terug te kijken.

Zondagochtend 24 januari: ds. J. Snaterse 
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Diaconie t.b.v. wijkkassen
2. Missionair werk
3. instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 17 januari”.

Zondagmiddag 24 januari: ds. G. de Goeijen (Den Ham)
De collectes worden verdeeld onder de volgende doelen:
1. Diaconie t.b.v. wijkkassen
2. Missionair werk
3. instandhouding Protestantse Gemeente Hoogeveen
U kunt collectegeld overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 17 januari”.

Zondagochtend 17 januari: ds. J. Snaterse

Zondagmiddag 17 januari: ds. J. Snaterse

Zondagochtend 10 januari: ds. J. Snaterse

Zondagmiddag 10 januari: ds. G.J. Godée (Zwolle)

Lees verder →

Jaarwisseling 2020

Jaarwisseling 2020 – 2021
met de Grote Kerk in de opname verwerkt.

Een filmpje van Anne Kuipers

Aanscherping van de coronamaatregelen binnen de kerken van de PGH d.d. 3 november 2020

N.a.v. de persconferentie van 3 november is er een aanscherping van coronamaatregelen binnen de kerken van de PGH.

Lees verder

Orgelconcerten Niels Adema (verplaatst naar vrijdagavond)

Via een zo genoemde livestream zal organist Niels Adema een uur op drie vrijdagavonden bezielende en inspirerende muziek ten gehore brengen vanuit de Grote Kerk.

Niels Adema komt uit IJsselmuiden en is geboren in Hilversum. Als dirigent en begeleider is hij actief bij verscheidene koren.

Live vanuit de Grote Kerk via kerk-tv en grotekerk.pknhoogeveen.nl.

Vrijdagavond 22 mei, 5 juni en 19 juni om 19.30 uur.
– Thema 22 mei: Muziek met een feestelijk Oranje-/ Bevrijdingstintje. 
   Hier kunt u het concert van 22 mei bekijken
– Thema 5 juni: Nood en verlossing in moeilijke tijden.
   Hier kunt u het concert van 5 juni bekijken
– Thema 19 juni: wordt nog bekend gemaakt
   Hier kunt u het concert van 19 juni bekijken

Een donatie van vijf euro wordt zeer op prijs gesteld om deze concerten mogelijk te maken. 
Graag vermelden “tnv orgelconcert Grote kerk”.

← Oudere berichten