Heilige Doop

De Heilige Doop is een waterhandeling die uitdrukking geeft aan de afwassing van iemands zonden en de opstanding in een nieuw leven met Jezus Christus. Dit wordt gedaan door de dopeling, dus degene die gedoopt wordt, met water te overgieten onder het uitspreken van de woorden ‘Ik doop u in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.’ De doop wordt bediend door de predikant.

Door de Heilige Doop krijgt iemand deel aan Gods genadeverbond tot vergeving van onze zonden door het offer van Gods Zoon, Jezus Christus. Dit is niet vrijblijvend, want elke gedoopte wordt opgeroepen om heilig te leven, elke dag. Daarom heeft Jezus ons Zijn Heilige Geest gegeven om ons hierbij tot Hulp te zijn.