Kinderkerk/nevendienst

Elke zondagochtend is er tijdens de eredienst kinderkerk of kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen wordt een Bijbelverhaal verteld en er wordt gebeden, gezongen en geknutseld.

Bij kinderkerk beginnen de kinderen in De Haven en komen tegen het einde van de dienst in de kerk om samen de zegen te ontvangen.

Bij kindernevendienst beginnen de kinderen in de kerk en gaan zij voor de prediking naar De Haven. Na de prediking komen zij terug in de kerk.

Het rooster voor de kinderkerk/kindernevendienst is als volgt:

Lees het Beleidsplan Kinderkerk voor uitgebreidere informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de kinderkerk.