Pastoraat

Naast de dienst op zondag wordt er veel waarde gehecht aan het onderling contact tussen gemeenteleden. Een bijzondere vorm daarbinnen is het bezoekwerk dat in de gemeente plaatsvindt. Het reguliere bezoekwerk wordt gedaan door het in september 2018 opgerichte Pastoraal Team bestaande uit bezoekbroeders- en zusters, ouderlingen en predikanten.
Het Pastoraal Team wil graag een ieder die daar behoefte aan heeft bijstaan. Dat kan als er geloofsvragen zijn in relatie met de problemen van alledag: werk, gezondheid, ouderdom, relatie enz. Soms krijg je in een bepaalde periode veel voor je kiezen en kan de last mogelijk lichter worden door te delen met een lid van het ” Pastoraal Team ”
Heeft u hier behoefte aan, of kent u iemand die deze extra aandacht goed kan gebruiken, geeft het dan door aan de coördinerend ouderling, Martin Weismann. Hij is te bereiken op het volgende Рstrikt vertrouwelijke Рe-mailadres: pastoraalteam@grotekerk.net

Daarnaast is binnen onze wijk ds. H. Borst werkzaam. Zijn werkterrein is het ouderenpastoraat.
In de meeste gevallen zal er eerst contact met u worden gezocht en een afspraak worden gemaakt, maar uiteraard kunt u ook zelf contact met de wijkouderling, de pastorale medewerker/ster of de HVD-dame opnemen. In onze wijk worden ook regelmatig groothuisbezoeken georganiseerd.

De predikant is beschikbaar voor alle bijzondere vormen van pastoraat: namelijk in geval van ziekte, ziekenhuisopname, verhuizing naar een zorgcentrum of verpleeghuis, rond een overlijden. Het doopbezoek wordt afgelegd door de predikant samen met een ouderling. Bij huwelijksjubilea wordt door de HVD gevraagd of u bezoek van de predikant wenst. Daarnaast gaan de predikanten op bezoek als dat, om welke reden dan ook, gevraagd wordt. Stelt u a.u.b. uw predikant op de hoogte van bijzondere gebeurtenissen of bijzondere situaties.