Over ons

De Hervormde wijkgemeente Centrum is één van de vijf wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hoogeveen. In onze wijkgemeente staan het kruis en de opstanding van Jezus Christus centraal. We hechten veel waarde aan de verkondiging van Gods Woord vanuit de Bijbel.

Onze wijkgemeente komt elke zondag twee keer samen in de sfeervolle Grote Kerk om te bidden, te zingen, uit de Bijbel te lezen en te luisteren naar het evangelie, dat is Grieks voor ‘goede boodschap’.

Die goede boodschap is dat God genadig is; dat Hij zóveel van mensen houdt, dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus vanuit de hemel naar de aarde heeft gestuurd om mens te worden, en voor al onze zonden aan het kruis te sterven. Maar dat niet alleen, Jezus is ook weer opgestaan uit de dood. Hij belooft dat iedereen die in Hem gelooft niet in zonde verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven.

Wij als christenen hebben het nodig om hier telkens weer aan herinnerd te worden, om aangemoedigd te worden om in dankbaarheid en vreugde te leven vanuit Gods genade. Daarom komen we op zondag, maar ook doordeweeks samen bij allerlei activiteiten. Klik voor meer informatie over activiteiten en gemeenteopbouw op onderstaande links:

 

Ontstaan wijkgemeente

Onze wijkgemeente bestaat sinds 1 maart 2016 en is ontstaan door samenvoeging van de Hervormde wijkgemeenten 1 en 2. Beide wijkgemeenten hielden hun samenkomsten al sinds jaar en dag in de Grote Kerk en pakten veel activiteiten samen op. Er waren ook verschillen tussen beide wijkgemeenten: wijkgemeente 1 oriënteerde zich op de Gereformeerde Bond, terwijl wijkgemeente 2 een confessionele identiteit had. Dit uitte zich vooral in accentverschillen in de erediensten en de visie op de vrouw in het ambt.

Toen de wijkgemeenten 1 en 2 achtereenvolgens in 2011 en 2014 vacant werden, werd deze gelegenheid aangegrepen om beide wijkgemeenten samen te voegen en één predikant te beroepen. In de nieuwe wijkgemeente gaat daarom veel aandacht uit naar ‘bidden, binden en bouwen’, om een levende en getuigende gemeente te worden, met liefde voor God en de naaste.