Credo-kring

Al vele jaren komt eens in de maand de Credo-kring bij elkaar. Credo is Latijn en betekent ‘ik geloof’. Deze kring wordt geleid door ds. C. van Ginkel en concentreert zich rondom de belijdenisgeschriften van de kerk. De locatie is roulerend bij de kringleden thuis.

In het seizoen 2018-2019 verdiepen we ons in de Heidelbergse Catechismus aan de hand van het boekje ‘Liefdeslied uit Heidelberg’ van dr. W. Verboom.

Voor meer informatie en datums kunt u contact opnemen met ds. C. van Ginkel: 277156.