Nieuwere berichten →

Digitale collecten tijdens de coronacrisis.

In deze tijd met online diensten is er ook de mogelijkheid om online voor de collecte te geven.
Hier onder geven we een paar mogelijkheden:

QR code
Via de QR code hier naast kunt u de Kerkgeldapp starten of een gift te doen via de “Openen op deze website”.
Na het klikken op “Openen op deze website”  klikt u op Gift/donatie.

Betalen via de website:
U kunt ook uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U komt op de website terecht waar u bijv. ook collectebonnen kunt bestellen.
Hier kunt u ook de (collecte) giften voor diaconie en / of de kerk overmaken.
U kunt dit op diverse wijzen doen.
– U kunt het koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook kunt gebruiken voor het bestellen van collectebonnen),
– u kunt anoniem een gift doen
– of een gift op naam.
U kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven.
Zodra u deze gegevens hebt ingevuld kunt u uw bank kiezen en via iDEAL de betaling doen.
U ontvangt een bevestiging per mail.

Installeer de kerkgeldapp (Android, iOS)
Installeer de Kerkgeldapp op uw telefoon of tablet en draag daarin bij aan de collecte.

Via de bank
U kunt collectegeld voor de diaconie ook overmaken op reknr. NL56RABO0373735391  tnv Diaconie Protestantse Gemeente.
Zet u er dan bij waar uw collectegeld voor is?

Update gang van zaken mbt het Coronavirus

Beste broeder en/of zuster.

Als gevolg van verdere ontwikkeling met betrekking tot het Coronavirus, heeft de kerkenraad van onze wijkgemeente een aantal besluiten genomen:

  • Vanaf heden zijn er geen activiteiten meer in de Haven tot en met 7 april. De Haven is gesloten.
  • Het gepland afscheid van ons organistenechtpaar (4 en 5 april a.s.) gaat niet door. Dit afscheid zal DV op een later moment plaatsvinden.
  • De paasmaaltijd voor onze ouderen, op 7 april gaat niet door.
  • Er worden (tijdelijk) geen pastorale bezoeken meer afgelegd. Hiervan kan worden afgeweken in geval van ernstige ziekte en/of overlijden. Dit ter beoordeling aan de predikant en na toestemming gemeentelid, c.q. familie.
  • Zodra er wijzigingen in het overheidsbeleid zijn, die ons als wijkgemeente raken, zullen wij u hierover informeren. Ook is het goed om de site van de Grote Kerk te volgen.

Niet iedereen heeft een mailadres. En niet van iedereen die wel een mailadres heeft, is de kerkenraad op de hoogte. Daarom het dringende verzoek om zoveel mogelijk uw broeders en zusters te informeren. Als u een mailadres door wilt geven, wilt u dat via de scriba doen?

Het zijn verwarrende tijden, de ontwikkelingen gaan snel en zo zegt de minister-president, het einde is nog niet inzicht. Wij hebben in het moderamen psalm 121 gelezen;” vanwaar zal mijn hulp komen. Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde heeft geschapen. Onze Bewaarder sluimert noch slaapt!”

Dit is ons vertrouwen. Laten we vooral Zijn Naam aanroepen. Er zijn verschillende initiatieven daartoe, laten we als wijkgemeente ons aansluiten bij de grote stroom wereldwijde bidders. Onze God is een hoorder van gebeden!

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Centrum,

Wim Warrink Albert Vijge

praeses scriba

Alle kerkdiensten afgelast

Afgelopen donderdag heeft de regering, op advies van het RIVM besloten, om samenkomsten van meer dan honderd personen af te gelasten.

Naar aanleiding hiervan heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen besloten tot eind maart geen kerkdiensten te houden.Dit is een besluit dat wij, gegeven de ernst van de situatie, van harte onderschrijven.

Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. Wij wijzen U erop dat Ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de PKN zondag 15 maart een korte meditatie leidt. Een meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan.
Deze meditatie zal plaatsvinden vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en wordt uitgezonden op NPO 2 door de EO. Aanvang van de uitzending is 9.20 uur.

Voor de volledigheid, Hoogeveen Zingt van zondagavond 15 maart gaat ook niet door. Verder zijn er, voor zover bekend tot eind maart, in onze wijkgemeente alleen kleine bijeenkomsten. Conform de huidige situatie en de genomen maatregelen kunnen deze wel door gaan. Het aantal bezoekers zal mogelijk lager zijn, omdat we voorzichtiger worden.

Hierbij het verzoek of u ook anderen wilt informeren.

De huidige situatie vraagt om alertheid. Tevens bepaald het ons weer bij de broosheid van ons bestaan, maar we weten ons gedragen in Gods Vaderhand. Laten wij bidden voor allen die getroffen worden door dit virus, maar ook voor allen die een verantwoordelijkheid dragen in de bestrijding. In het bijzonder de overheid en de mensen van het RIVM.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Centrum,

Wim Warrink, Albert Vijge
praeses scriba

Soep-Inn voor Stichting Sharety

Op zaterdag 29 februari hadden we voor het eerst een soepbuffet bij ons in de Grote Kerk. Best spannend, want hoe zou dit uitpakken? De aanmeldingen bleven eerst wat uit. Toch uw twijfels misschien over zo’n soepbuffet… Maar gelukkig! Uiteindelijk hadden we meer dan 70 opgaves.

Hoeveel soep moesten we maken? Het was ook voor ons allemaal nieuw. Beter te veel dan te weinig zeggen we dan altijd maar en…er was voldoende!
Wat was het gezellig en wat was het lekker (hebben we ons laten vertellen!).
Er schoven zelfs gemeenteleden aan uit andere wijken. Wat fijn, want ook zij zijn van harte welkom.

Tijdens de maaltijd hielden we een collecte voor Stichting Sharety. We mochten maar liefst € 500,- ophalen! We lieten ons hierna de toetjes heerlijk smaken.
Tot onze grote vreugde heeft een gemeentelid van ons de opbrengst zelfs verdubbeld.
Een opbrengst voor Stichting Sharety van € 1.000,- !!

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het samenzijn en de giften, wat was het weer rijk zoals we dat onderling vaak zeggen.
Ook de sponsoren van dit soepbuffet inclusief de grote keuze aan toetjes willen we heel hartelijk bedanken. Onze grootste dank gaat echter uit naar onze lieve Heer die ons allen deze avond overlaadde met Zijn zegeningen. Wat een goede God hebben wij!

 

Startweekend 2019

Fijn, dat er zoveel mensen tijdens het startweekend aanwezig waren. Wij willen jullie bedanken voor de gezelligheid, jullie hulp en al het meegebrachte lekkers. Hierdoor en door het prachtige weer dat we mochten hebben op deze dagen, kunnen wij terugkijken op een heel geslaagd, gezellig en gezegend startweekend!
Volgend jaar staat het startweekend gepland op 12 en 13 september! Kom en doe (weer) mee!

Hennie, André, Alice, Albert, Michelle en Ina (startdienstcommissie)

← Oudere berichten Nieuwere berichten →