Nieuwere berichten →

Houd moed, heb lief!

 

Houd moed, heb lief!

De woorden Houd moed, heb lief! kwamen vanuit Heerenveen tot ons. Daar heeft de Protestantse Gemeente ze op rode vlaggen en posters gezet. Ze wapperen voor de kerken en hangen voor de ramen.

In het Paasnummer van de Kerkentrommel die deze week op uw/jouw deurmat ligt is het een uitneemvel. Laten we deze voor de ramen hangen, zodat Hoogeveen rondom het Paasfeest een beetje rood kleurt. Het is een manier om elkaar een hart onder de riem te steken.

De Geest van de opstanding gaat zo door heel Hoogeveen.
Van Pasen alvast op weg naar Pinksteren.

De woorden zijn onderdeel van een langer gedicht van de dichter Ingmar Heytze die ooit het ‘Gedicht voor op een bouwschutting’ schreef. Zo heet het gedicht. Het was bedoeld voor buiten op een bouwschutting.
Maar op verschi

llende plaatsen in Nederland werden de woorden ‘Houd moed, heb lief’ er uit gehaald en op de muren van huizen en gebouwen geschilderd. Ze zijn een eigen leven gaan leiden los van het gedicht.

Het mag duidelijk zijn dat deze woorden ook ons geloof raken. Het volk Israël houdt moed, omdat de Heer voor hen uit gaat naar het beloofde land. De apostel Paulus bemoedigt zijn geloofsgenoten op afstand door te schrijven dat ze niet alleen gelaten worden. Ondertussen wekt hij hen op lief te hebben. Om onderweg te blijven heb je moed nodig en kun je niet anders dan lief hebben. Het is zo eenvoudig, maar we hebben het er vaak moeilijk mee.

Daarom helpt het om deze woorden aan elkaar voor te houden. Houd moed, heb lief! Ik wil u het hele gedicht van Ingmar Heytze nog doorgeven.

Gedicht voor op een bouwschutting

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet,
ik ben maar een paar regels op een schutting
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit
op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.

Ten slotte nogmaals de oproep om deze uitneemposter voor uw raam te hangen zolang als we in deze coronaciris zitten. Houd moed, heb lief.

Ds. Wim Loosman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokken van Hoop en Troost

klokken van hoop en troost (YouTube filmpje, credits: Anne Kuipers)

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook onze PKN-kerken in Hoogeveen, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden luiden we elke woensdagavond van 19.00-19.15 uur de kerkklokken.

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen

Digitale collecten tijdens de coronacrisis.

In deze tijd met online diensten is er ook de mogelijkheid om online voor de collecte te geven.
Hier onder geven we een paar mogelijkheden:

QR code
Via de QR code hier naast kunt u de Kerkgeldapp starten of een gift te doen via de “Openen op deze website”.
Na het klikken op “Openen op deze website”  klikt u op Gift/donatie.

Betalen via de website:
U kunt ook uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U komt op de website terecht waar u bijv. ook collectebonnen kunt bestellen.
Hier kunt u ook de (collecte) giften voor diaconie en / of de kerk overmaken.
U kunt dit op diverse wijzen doen.
– U kunt het koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook kunt gebruiken voor het bestellen van collectebonnen),
– u kunt anoniem een gift doen
– of een gift op naam.
U kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven.
Zodra u deze gegevens hebt ingevuld kunt u uw bank kiezen en via iDEAL de betaling doen.
U ontvangt een bevestiging per mail.

Installeer de kerkgeldapp (Android, iOS)
Installeer de Kerkgeldapp op uw telefoon of tablet en draag daarin bij aan de collecte.

Via de bank
U kunt collectegeld voor de diaconie ook overmaken op reknr. NL56RABO0373735391  tnv Diaconie Protestantse Gemeente.
Zet u er dan bij waar uw collectegeld voor is?

Update gang van zaken mbt het Coronavirus

Beste broeder en/of zuster.

Als gevolg van verdere ontwikkeling met betrekking tot het Coronavirus, heeft de kerkenraad van onze wijkgemeente een aantal besluiten genomen:

  • Vanaf heden zijn er geen activiteiten meer in de Haven tot en met 7 april. De Haven is gesloten.
  • Het gepland afscheid van ons organistenechtpaar (4 en 5 april a.s.) gaat niet door. Dit afscheid zal DV op een later moment plaatsvinden.
  • De paasmaaltijd voor onze ouderen, op 7 april gaat niet door.
  • Er worden (tijdelijk) geen pastorale bezoeken meer afgelegd. Hiervan kan worden afgeweken in geval van ernstige ziekte en/of overlijden. Dit ter beoordeling aan de predikant en na toestemming gemeentelid, c.q. familie.
  • Zodra er wijzigingen in het overheidsbeleid zijn, die ons als wijkgemeente raken, zullen wij u hierover informeren. Ook is het goed om de site van de Grote Kerk te volgen.

Niet iedereen heeft een mailadres. En niet van iedereen die wel een mailadres heeft, is de kerkenraad op de hoogte. Daarom het dringende verzoek om zoveel mogelijk uw broeders en zusters te informeren. Als u een mailadres door wilt geven, wilt u dat via de scriba doen?

Het zijn verwarrende tijden, de ontwikkelingen gaan snel en zo zegt de minister-president, het einde is nog niet inzicht. Wij hebben in het moderamen psalm 121 gelezen;” vanwaar zal mijn hulp komen. Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde heeft geschapen. Onze Bewaarder sluimert noch slaapt!”

Dit is ons vertrouwen. Laten we vooral Zijn Naam aanroepen. Er zijn verschillende initiatieven daartoe, laten we als wijkgemeente ons aansluiten bij de grote stroom wereldwijde bidders. Onze God is een hoorder van gebeden!

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Centrum,

Wim Warrink Albert Vijge

praeses scriba

Alle kerkdiensten afgelast

Afgelopen donderdag heeft de regering, op advies van het RIVM besloten, om samenkomsten van meer dan honderd personen af te gelasten.

Naar aanleiding hiervan heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen besloten tot eind maart geen kerkdiensten te houden.Dit is een besluit dat wij, gegeven de ernst van de situatie, van harte onderschrijven.

Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. Wij wijzen U erop dat Ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de PKN zondag 15 maart een korte meditatie leidt. Een meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan.
Deze meditatie zal plaatsvinden vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en wordt uitgezonden op NPO 2 door de EO. Aanvang van de uitzending is 9.20 uur.

Voor de volledigheid, Hoogeveen Zingt van zondagavond 15 maart gaat ook niet door. Verder zijn er, voor zover bekend tot eind maart, in onze wijkgemeente alleen kleine bijeenkomsten. Conform de huidige situatie en de genomen maatregelen kunnen deze wel door gaan. Het aantal bezoekers zal mogelijk lager zijn, omdat we voorzichtiger worden.

Hierbij het verzoek of u ook anderen wilt informeren.

De huidige situatie vraagt om alertheid. Tevens bepaald het ons weer bij de broosheid van ons bestaan, maar we weten ons gedragen in Gods Vaderhand. Laten wij bidden voor allen die getroffen worden door dit virus, maar ook voor allen die een verantwoordelijkheid dragen in de bestrijding. In het bijzonder de overheid en de mensen van het RIVM.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Centrum,

Wim Warrink, Albert Vijge
praeses scriba

← Oudere berichten Nieuwere berichten →