Nieuwere berichten →

25 jaar predikant

Op 12 september 1993 werd onze predikant, ds. Koos Snaterse, bevestigd als predikant in Nunspeet. Echter al veel langer zag hij het als een opdracht om het goede nieuws van het Koninkrijk van God, belichaamd in leven en werk van Jezus Christus, overal te verkondigen.
En dat ‘overal’ werd inderdaad in diverse gemeenten in binnen- en buitenland, Meer dan achttien jaar bracht Koos het evangelie in het buitenland, waarvan ruim zes jaar via de Gereformeerde Zendingsbond
(GZB) in Kenia. Zondag 16 september werden Koos en zijn vrouw in het zonnetje gezet, na een mooie dienst, waarin blijdschap en dankbaarheid doorklonken. Na de dienst werden hen twee blijvende herinneringen aangeboden, mogelijk gemaakt met ingezamelde gelden van
gemeenteleden van Hervormde wijkgemeente Centrum.

Wij hopen dat het echtpaar Snaterse de gezondheid gegeven wordt om nog jaren met onze wijkgemeente op te trekken, gezegend met de kracht en de inspiratie van de Geest van God.

Ze zijn aan ons gegeven, de krachten van de Geest,
om daaglijks mee te leven, de liefde allermeest.
Ze zijn aan ons gegeven, Gods’ goedheid en Zijn trouw,
om daaglijks mee te leven, fris als de morgendauw.
Ze zijn aan ons gegeven, de liefde en het geduld,
de blijdschap en de vrede, ja zo wordt God onthuld.

Meer foto’s kunt u bekijken in het fotoalbum

25 jarig jubileum ds. J. Snaterse

Op woensdag 12 september 2018 is het precies 25 jaar geleden dat onze
wijkpredikant, ds. J. Snaterse, werd bevestigd in het ambt.
De kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Centrum nodigt u daarom
van harte uit voor deze eredienst, waarin we de Heere hiervoor willen danken.
DeoVolente zal deze dankdienst worden gehouden op :
zondagmorgen 16 september 2018
om 10.00 uur in de Grote Kerk van Hoogeveen.
Na afloop van de dienst is er in informele sfeer gelegenheid om dominee en mevrouw Koos en Annemarie Snaterse te ontmoeten, te feliciteren en Gods’ zegen toe te wensen.

12 september 1993 – maart 2003: Hervormde Gemeente Nunspeet wijk 5
maart 2003 – maart 2011: door de GZB uitgezonden naar Kenia
maart 2011 – februari 2018: Protestantse Gemeente Vlaardingen Grote Kerk
maart 2018 – heden: Hervormde Wijkgemeente Centrum Hoogeveen Grote Kerk 


Bedankje van de Voedselbank

 

 

Naar aanleiding van de inzamelactie van 8 juli kregen we onderstaand bedankje van de Voedselbank:

De inzameling is weer goed verlopen. De hoeveelheid levensmiddelen was wat minder dan voorgaande keren, maar de “collecte” had het mooie bedrag van 227 euro opgebracht. De inzamelingen die door andere kerken gehouden worden geeft eenzelfde beeld te zien. De hoeveelheid levensmiddelen loopt terug, maar er komt meer geld binnen. En dat geld kan de voedselbank natuurlijk ook heel goed gebruiken. Daarom ook nu weer onze hartelijke dank voor jullie inspanningen.

En namens de diaconie natuurlijk ook bedankt voor uw bijdrage.

Leeftocht 2017 / 2018

Het programma van “Leeftocht” is weer uit en heeft vanaf nu ook een eigen site.
Klik hier om naar de site van “Leeftocht” toe te gaan.

Opbrengst actie voedselbank 25 maart

Ook deze keer hadden we weer een  mooie opbrengst voor de voedselbank.
We konden de voedselbank deze keer 5 volle kratten met etenswaren en een bedrag van € 233,50 meegeven.

We willen iedereen hierbij bedanken voor hun bijdrage.

Met vriendelijke groet van de diaconie. 

← Oudere berichten Nieuwere berichten →